Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 152

152
4. İç mekanlarda detay uygulamalar
Dişli mil
Bağlama flanşı
Flanş plakası
Kompozit ankraj
Su geçirmez tabaka
Düz çelik
Somun
Somun
100 - 400
Kablolama
870
100
200
350
350
Şekil 4.18
Köprü
tabanından kesit
Şekil 4.16
Bir duvar kaidesi montajından kesit
Şekil 4.15
Tavandan tesisat beslemeli askı köprü
Şekil 4.17
Bir montaj köprüsünün görünümü
Dar bir kaide, birkaç ton ağırlığı ve ek olarak eğim güç-
lerini taşımak zorundadır. Bu nedenle ham betona gö-
merek metal sabitleme gereklidir. Tespit noktaları (an-
krajlar) izolasyon kanalına girer ve işin belirlediği
altyapı
kurulum süresi
içinde sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
Şe-
kil 4.16
’da verilen ayrıntı, saplamalarla (sentetik reçi-
ne harç kartuşları) betona sabitlenmiş yivli M16 civata-
lara dayanan montaj duvarının onaylanmış bir yapımı
gösterilmektedir. İzolasyon kanalı, iki flanş plakasının
birbirine karşı bağlanmasıyla kenetlenir. Duvar ağırlığı,
hassas şekilde düzlenmiş ve kaide pistinin kalıbı için
şablonlar olarak kullanılabilen düz çeliklere dayanır.
Montaj köprüleri üzerinde askı donanımı
Köprü tipi bir destek yapım, altyapı gerektirmeyen ve
yaklaşık 350 mm ile orta yükseklikte blok cihazlar (ör-
neğin; derin yağ fritözleri, seriler veya tezgahlar) monte
edilirken belirgin avantajlar sunar. Bu, ek bir üst görü-
nüm veya karo döşeme çalışması gerektirmediğinden
ve cihazların altındaki zemin temizliğini daha ilerideki
çalıştırma sırasında kolaylaştırdığından, özellikle yapım
aşamasında belirgin hale gelir. Bir kurulum köprüsü,
açık zemin üzerine sabitlenmiş iki veya üç köprü sütunu
üzerine monte edilmiş cihazların askısı için destek bir
çerçevedir. Cihazların altındaki zemin alanı serbesttir.
Sütunlar genellikle, üstü köprüye doğru açık, altta bir
flanş plakasıyla tutturulmuş, kaynaklı, içi boş bölümler-
den yapılmıştır. Flanş plakaları, açık zemindeki tesisat
çıkışının üzerine yerleştirilmiş olan boş bölümün iç kıs-
mında bir çıkışa sahiptir. Böylece, içi boş sütun, yapım
aşamasında kablo ve boru sistemini etkin şekilde ko-
rumaları için içinde barındırabilir.
Bir montaj köprüsü üzerinden bina yapısına aktarılan
(inşa alanı ile ilgili) yükler, takılan objelerin düz cihaz ve-
ya çok ağır basınçlı pişirme kapları olup olmadığına bağlı
olarak 3000 - 7000 kN/m
2
arasındadır (
Şekil 4.17
).
Yaklaşık 0,7 m
2
destek flanşlarının yüzey basıncı, karşı-
lık gelecek şekilde daha düşük veya daha yüksek olabi-
lir. Ancak her zaman beton için kabul edilebilir yüzey ba-
sıncı sınırları içinde kalır.
Bu tür yapımların büyük avantajı, köprü sütunlarının, yer
süzgeçleri ve diğer yer montaj parçalarıyla birlikte, ya-
pısal kabuk çalışmasına monte edilebilir olması ve ci-
hazları inşa etmek için başka bir yapısal tedbir gerektir-
memesidir (
Şekil 4.18
). Montaj köprüsü, mutfak ekip-
manının teslimatı üzerine monte edilir. Sonrasında ci-
hazlar takılır. Basınçlı hortumlarla önceden monte
edilmiş dahili boru sistemine bağlantıları kurulur. Müş-
teri, sadece ana bağlantıları yapmak ve ana terminalleri
olmayan kabloları bağlantı noktalarına yönlendirmek
zorunda kalacaktır.
UYGULAMA
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...376
Powered by FlippingBook