Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 149

149
4.1 Zeminler
Uygulamalı çalışmalarda, 3mmkalınlığında eğimli plaka
metalin yeterli olduğu kanıtlanmıştır. Tanımlanmış kesit
boyutlarına ulaşan ve ayrıca atık su standardında tanım-
lanmış kenetleme kesitine eşdeğer olan 2 mm plaka
metalin eğimli kanal bölümlerinin, rayları kenetlemede
etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Flanşlı
kenetleme tercih
edilmelidir. Çünkü bitümin yapışkan bileşenler, kromni-
kel çelikle güvenilir bir bağlama sağlamaz. Bir su girişi
ve su geçirmez tabaka arasındaki derzler, kabaca izo-
lasyon seviyesine yerleştirilmelidir: Drenaj oluklarının,
sızan suyun
emniyetli şekilde dışarı akmasını sağla-
mak için biraz altta olması durumunda, boru geçişleri
yaklaşık 5 cm yukarıda tutulur. Böylece, altta yatan ge-
çiş, yapısal yangından korunma gereklilikleriyle uyum
sağlanması için, betonla yeniden doldurulabilir. İki sız-
dırmazlık seviyesi olduğunda, zemin yapısında gösteri-
len şekilde, iki flanş (
Şekil 4.5
ve
4.6
) uygulanmalıdır.
Oluklara eşleştirilmiş üst ataşmanlar, bu amaçla kulla-
nılabilir. Boru geçişlerinin koruyucu devrelerinin çıkıntı-
sı, kaide veya zemin seviyesinden tipik olarak 50 mm
yukarıda olmalıdır. Böylece, günümüzde sadece bir dre-
naja bağlanması gereken geniş kayışlı tip bulaşık maki-
nelerinin sızdırmazlığı, koruyucu devreye karşı bir kol
vasıtasıyla emniyetle sağlanabilir (
Şekil 4.7
ve
4.8
).
Tavana doğru yönlendirilmiş dikey bir boru, yangından
korunma amacıyla dökme demirden olmalıdır. İçinden
tüm kablo demetlerinin geçtiği büyük boyutlu koruyucu
devreler veya kutulara izin verilmemektedir. Çünkü
bunlar, kontrol edilemeyen bir yangın yükü oluşturur, su
ve haşerat girişine karşı sızdırmaz kılınamazlar. Ek ola-
rak, kalıcı elastik yangın geciktirici izolasyon malzeme-
leriyle yapılan izolasyon sonrasında, kabloların döşen-
mesi veya değiştirilmesi güç olur. Her kablonun ayrı bir
koruyucu devre içinde döşenmesi önerilir.
Şekil 4.6
İki yalıtım
seviyesi için su geçirmez
boru geçişi
Şekil 4.8
Bağımsız bir
bulaşık makinesinin bağlantısı
Şekil 4.4
Sentetik reçine zeminli, bağlı şap
Şekil 4.5
Su geçirmez
mutfak zeminin çalışma
prensibi
Yalıtım
Şap
Beton
10 <1
150
Kaide
Su geçirmez
tabaka
Tesisat borusu
Boru geçişi
Alt bağlama flanşı
Üst bağlama flanşı
Devre
Alt
Uzunluk1
Alt
Uzunluk 2
Üst uzunluk
Şekil 4.7
Bir bulaşık
makinesinin bağlantısı
UYGULAMA
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...376
Powered by FlippingBook