Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 148

148
4. İç mekanlarda detay uygulamalar
Üst sızdırmazlığa sahip ince katmanlı yapı
Geleneksel zemin yapısındaki iki üst tabaka, kirli su gi-
rişi ile etkileşebilir ve bitümlü su sızdırmaz katman bo-
zulabilir. Bu nedenle sistemler, su sızdırmaz katman ze-
min karolarının doğrudan altına yerleştirilecek şekilde
geliştirilmiştir: Kalın plastik levhalar hassas şekilde ke-
sin ölçülerle kesilir ve eğimli döşenmiş şapın üzerine, iki
parçalı sentetik reçineye yerleştirilir (genellikle epoksi
reçine). Böylece, üst üste biner ve tüm yüzeyi kapatır.
Sonuçta, aynı reçinenin içinde şekillenir.
Yataklama şapı üzerine yerleştirilmiş dökme veya harç-
la doldurulmuş
sızdırmaz katmanlar
, bir bina yapısı
için suya karşı uygun bir izolasyon olarak düşünülmez-
ler. Çünkü ne uygulanmaları, ne döşenmeleri, ne de
farklı birleştirme ayrıntıları bir standart veya onaylanmış
bir ileri teknoloji olarak tanımlanmıştır.
Seramik yer döşemeleri, derzlerde uygun asit ve ovma
direncine ulaşmak için derzli epoksi reçine olmalıdır. Bu
çalışma özel uzmanlık gerektirir ve reçinelerle işlem ya-
parken özel güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu nedenle,
bu tür işlemler reçine üreticilerine veya seçilen lisanslı
yetkililere bırakılmalıdır (
Şekil 4.3
).
Seramik döşemeli olmayan zemin yapısı
Seramik karoların yanı sıra, yerinde karıştırılmış sente-
tik reçine, epoksi veya akrilik bazlı zemin döşemeleri de
kullanılmaktadır (
Şekil 4.4
). Bu tür yekpare zemin dö-
şemeleri, mutfaklarda, başka türlü elde edilemeyen dü-
şük gürültü seviyesi sağlayan yarı iletken ses sönümle-
me kapasitesi ile birlikte derzsiz olarak uygulanır. Derz-
lerin olmaması nedeniyle, boş metal tepsilerle yüklü
olan raflı arabalar bile neredeyse sessiz hareket eder.
Bu tür zemin döşemelerinin uygulanması iş gücü gerek-
tirir ve sadece uzman firmalar tarafından gerçekleştiril-
mektedir.
Şap döşeme ile başlamak için, parlak karbonat tabaka-
sı, frezeleme ve bilyalyla giderilmeli, sonra da tozsuz va-
kumlanmalıdır. Şapta, sentetik malzeme katmanlarının
uygun yerleştirilmesini sağlamak ve zeminle uygun bağ-
lamak için yaklaşık yüzde 4 oranında artık nem kalacak-
tır. Bu tür çalışmalar sadece minimum 18°C oda sıcak-
lıklarında gerçekleştirilebilir. Bu, eğimli döşenen şapın,
uzun süre kurutulması gerektiği anlamına gelir.
Yer süzgeçleri ve drenaj olukları, tamamlanmış zemin-
lere, su geçirmez şekilde monte edilir. Sentetik reçine
kaplamalı bir zemin yapısının toplam kalınlığı 6 mm’dir.
Su geçirmez katmanda girişler
Alttan döşenen ve su geçirmez bir tabakayı bozan tüm
kablo, boru ve su drenajı sistemleri, su girişine neden olur.
Bu tür su girişleri, flanşlara kaynaklanmış, su geçirmez şe-
kilde yapıştırılmış veya su geçirmez tabakaya menteşe-
lenmiş koruyucu devreler yoluyla yönlendirilmelidir.
Kaymaz zemin
Karo tutkalı
Dolgu maddesi
Güçlendirme çubukları
Şap
Yalıtım
Su geçirmez tabaka
Beton
60
60
5 10
10
Ayırma plakası
Şekil 4.3
Yalıtımlı ve
alternatif su geçirmez
tabakalı zemin yapısı
Karo zeminli bir otel mutfağı
UYGULAMA
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...376
Powered by FlippingBook