Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 141

141
3.4 Dinlenme alanları
3.4
Dinlenme alanları
Dinlenme alanları, personelin, işteki programlı mola za-
manlarında dinlenmelerini ve zindeleşmelerini amaç-
lar. Bir dinlenme odası, bir profesyonel mutfakta
10 ça-
lışan
olduğunda kurulur. 10 personelden az çalışanı bu-
lunan işletmelerde dinlenme alanları, sadece az bakım
gerektiren masa ve iskemle veya arkalıklı sıralardan
oluşmalıdır. Dinlenme alanları bir tesiste personelin 5
dakika içinde erişebileceği bir konumda bulunmalıdır.
Profesyonel mutfakların dinlenme alanlarını destek
alanında kurması önerilir. Böylece genellikle zaman
kademeli molalar sırasında personele kolayca erişile-
bilir. Dinlenme alanları, zemin alanının en az 1/10 ora-
nında bir pencere alanı ile dışarı bakmalıdır. Dinlenme
odalarına bir lavabo ve kapaklı bir çöp kutusu temin
edilmelidir.
Dinlenme alanları, mola sürelerinin dışında, eğitim veya
toplantılar gibi başka amaçlar için de kullanılabilir. Aynı
anda başka amaçlarla kullanılmıyorsa, toplu beslenme
mekanları ve yemek salonları da dinlenme mekanları
olarak kullanılabilir. 20’den fazla kadın personele sahip
işletmeler, bir kadın personel dinlenme odası veya boş
alanı 10 m
3
’ten az olmayan küçük bir kullanım odasıyla,
başka şekilde bir dinlenme alanı sağlamalıdır.
Restoranlar
Yemek salonu Kadınlar Erkekler
sandalye adedi Tuvalet Lavabo Tuvalet Pisuvar Lavabo
– 30 sand. 1 1 1 1 – 2 1
30 – 60 sand. 2 1 – 2 1 2 – 3 1 – 2
60 – 80 sand. 2 – 3 2 1 – 2 3 – 4 1 – 2
80 – 120 sand. 3 – 4 2 – 3 2 4 – 5 2
120 – 170 sand. 4 – 6 3 – 4 2 – 3 5 – 6 2 – 3
170 – 230 sand. 6 – 8 4 – 5 3 – 4 6 – 7 3 – 4
Yemek salonu Kadınlar Erkekler
sandalye adedi Tuvalet Lavabo Tuvalet Pisuvar Lavabo
150 – 300 sand. 1 1 1 2 1
301 – 450 sand. 2 1 2 2 1
451 – 600 sand. 2 1 2 3 2
601 – 900 sand. 3 1 3 4 2
901 – 1,200 sand. 4 2 4 5 3
Personel
catering tesisi
Tuvalet tesisi
Tuvalet tesisi
Dikey hizalama
Duş başlıklarının net yüksekliği
Kanal drenajı/tek drenaj
Yarı-açık duş tesisi
Eğimli hizalama
Tuvalet tesisi
Raflı kilitli dolaplar
1050
1050
1050
1500
500
500
900
500
3600
1050
2050
1000
1100
1100
1100
1100
1500
1250
1250
2200
1800
1550
1150
1500
850
850
850
Tablo 3.3
Müşteriye ait
sıhhi alanlar için kılavuz
tasarım değerleri
SIHHİMEKANLAR
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...376
Powered by FlippingBook