Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 140

140
3. Sosyal ve sıhhi mekanların planlanması
Kadın ve erkek personelin tuvaletlere ortak bir giriş
bölümünden ulaşmasına izin verilmemeli ve ortak ha-
valandırma kanalları olmamalıdır. Tuvaletlerin mini-
mum boyutları, kapılar dışarı açılıyorsa 1,25 x 0,85 m,
kapılar içeri açılıyorsa 1,50 x 0,85 m olmalıdır. Bağım-
sız
tuvalet üniteleri arasındaki bölmeler
minimum
1,9 m yüksekliğe ve 0,10 - 0,15 m zemin mesafesine
sahip olmalıdır (
Şekil 3.1
). Kolaylıkla kaldırılabilir ve
temizlenebilir olduklarından, tuvalet bölmeleri için
plastik bileşimli prefabrik öğeler önerilir. Tuvalet üni-
telerine sifon takılmalı ve üniteler kilitlenebilir olma-
lıdır. Her ünite, bir tuvalet kağıdı askısı, tuvalet kağıdı
ve giysi askısı ile donatılmalıdır. Kadın personelin tu-
valetlerinde, her beş ünitede bir kapaklı bir hijyenik
atık kutusu eklenmeli ve üniteler buna göre işaretlen-
melidir. Tuvalet odaları minimum 2,2 m yüksekliğe sa-
hip olmalıdır. Erkek personel için pisuvarlar, 0,6 m
stand genişliği ile monte edilmelidir (pisuvar çerçevesi
montaj yüksekliği 0,65 m). Pisuvar ve lavabolarda te-
massız donanım kullanılmalıdır. Tuvaletler karo sera-
mik döşenmelidir. Her tuvalette hortum bağlantılı bir
su musluğu ve zemin drenajı bulunmalıdır. Giriş bölü-
müne her 5 tuvalet için en az bir lavabo monte edil-
melidir. Her iki lavabo için birer adet sıvı sabun dis-
penseri ve kağıt havlu askısı takılmalı ve gereken şe-
kilde muhafaza edilmelidir. Bir tuvalete en fazla 10 klo-
zet veya pisuvar monte edilmelidir. Aksi takdirde
birkaç ayrı oda oluşturulması önerilir. Personele sağ-
lanması gereken tuvalet sayıları
Tablo 3.2
’de göste-
rilmektedir. Tuvaletlerin, çapraz hava akımı ile nötr ha-
valandırılması halinde,
havalandırma alanları
: Her tu-
valet için en az 1000 cm
2
ve her pisuvar için 600 cm
2
olmalıdır. Havalandırmanın VAC sistemiyle yapılması
durumunda, her tuvalet için 30 m
3
/saat ve her pisuvar
için 15 m
3
/saat olarak düzenlenmelidir. Yapısal koşul-
lar izin verdiği takdirde, tuvalet alanlarında temizlik
malzeme ve cihazları için küçük bir oda ayrılmalıdır.
Tablo 3.2
Personel
tuvaletleri için kılavuz
değerler/standartlar
Tuvalet
sayısı
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uygun
stand
sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kadın
Personel
sayısı
maks. 5
maks. 10
maks. 20
maks. 35
maks. 50
maks. 65
maks. 80
maks. 100
maks. 120
maks. 140
maks. 160
Erkek
Personel
sayısı
maks. 5
maks. 10
maks. 25
maks. 50
maks. 75
maks. 100
maks. 130
maks. 160
maks. 190
maks. 220
maks. 250
Tuvalet
sayısı
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Şekil 3.1
Tuvalet, el
yıkama ve duş tesisleri
için minimum boyutlar
Tuvalet tesisi
Tuvalet tesisi
Tuvalet tesisi
Lavabolu el yıkama tesisi
Havuzlu el yıkama tesisi
Soyunma odalı,
kapalı duş tesisi
Elbise dolabı
Kilitli dolapları olan bir soyunma odası
1250
1350
350
610
500
1100
1000
1100
1,100
2000
100
400
1600
1500
900
500
1300
1050
1600
1050
1100
Temiz hava
Hava çıkışı
1500
1650
1250
2000
600
600
600
600
450
450
600 450
850
2050
SIHHİMEKANLAR
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...376
Powered by FlippingBook