Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 133

2.2 CAD Sistemleri
1
2
6
7
11
12
13
14
sisat planı, çizim kayıtları, teklif/ihale için 6 gün gere-
kirken, bu süre artık CAD programlarıyla neredeyse ya-
rıya indirilebiliyor. Asıl faydaları çizimlerinmodifiye edil-
mesi gerektiğinde ortaya çıkıyor. (GAEB arayüzü – İn-
şaat Sektöründe Bilişim Teknolojileri Ortak Kurulu),
WinDelta PMS’i profesyonel mutfak planlamasında
faaliyet gösteren mühendislik danışmanlık firmalarında
en yaygın kullanılan program haline getirirken (
Şekil
2.1
), çizimlerin hazırlanmasının da ötesinde bu prog-
ram örneğin inşaat kontrol listesi, kayıt defteri, işçi lis-
tesi, proje kılavuzu ve zaman çizelgesi kontrolü gibi,
profesyonel mutfak tasarımına yönelik çok sayıda özel
ek fonksiyon da içermektedir.
*Gardemanger:
Soğuk yemeklerin hazırlandığı ve diğer gıdala-
rın buzdolabında saklandığı, iyi havalandırılan alana verilen isim.
CADSİSTEMLERİ
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...376
Powered by FlippingBook