Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 131

131
Bilgisayar destekli tasarım (Computer Aided Design-
CAD) son 10 yıl içinde profesyonel mutfaklarda son de-
rece yaygın bir şekilde benimsenmiştir. Günümüzde pro-
fesyonel mutfakların teknik tasarım ve detaylandırma iş-
lerinin yüzde 90’dan fazlası CAD programlarıyla gerçek-
leştiriliyor. Diğer disiplinlerle veri alışverişi, zemin planı
veya ekipman yapılandırmalarının modifikasyon ve uyar-
lamaları sırasındaki sinerjik etkiler ve uzantı verileri/sem-
bol kitaplıklarının rahatlıkla uygulanabilmesi önemli bir
verimlilik sağlıyor. Geleneksel elle çizimler artık sadece
yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş iç mimaride ve dağıtım
alanları gibi spesifikçözümlerdehazırlanıyor vekullanılıyor.
2D’den, bilgisayar tabanlı 3D (üç boyutlu) profesyonel
mutfak tasarımına geçildi. Konseptlerin ekonomik fizibili-
te bilgilerinden ve 3D sunumlardan tesisat planlamasına
varıncaya kadar, giderek daha fazla ve daha hızlı işlem ya-
pılıyor. Bu tür beklentiler, CAD sistemleri ve veri kütüpha-
nelerinin kullanımlarını daha da ilerletti (
Tablo 2.1
).
2.2
CAD sistemleri
En güncel CAD sistemleri Windows ve Mac OSX işletim
sistemlerinde çalışmaktadır. Profesyonel mutfak tasarı-
mında CAD programları için diğer işletim sistemleri pek
fazla kullanılmaz. Formatlarla ilgili ön bilgi için
Tablo
2.2
’ye bakınız.
AutoDESK
firmasının
AutoCAD LT
yazılımı gibi düşük
maliyetli teknik çizim programları CAD sistemlerine il-
ginç bir giriş sağlıyor. Ancak bu sürüm daha ziyade 2D
sunumlarla sınırlıdır ve veri kitaplıklarının sadece sınırlı
kullanımını ve pozisyon ve enerji programlarının, ileri dü-
zeyde işlemesini sağlamaktadır.
AutoDESK’
in
Auto-
CAD
ve
SWS
’nin
WinDelta PMS
programları, profesyo-
nel mutfak planlama ve tasarımında kullanışlı iş çözüm-
leri sunuyor. AutoCAD dünyada en yaygın kullanılan tek-
nik çizim programlarından biridir. Çok sayıda türev OEM
program ve AutoCAD eklenti modülleri, AutoCAD’in tek-
nik çizim fonksiyonlarından yararlanıyor ve çok çeşitli iş
çözümleri ve ek programlar sunuyor.
Kapsamlı AutoCAD teknik çizim fonksiyonları, inşaat çi-
zimlerine, foto-realistik görünümlere vemakine kumanda
devrelerine dek uzanan çok çeşitli taslak çizimlere olanak
sağlar. Ancak tümAutoCAD fonksiyon yelpazesinde iyice
uzmanlaşılması ve önceden iyi bir bilgi temeli, kapsamlı
eğitim ve sürekli kitaplık bakımının yapılması gerekir.
WinDelta PMS, AutoCAD’e dayalı olmayan özel karakter
yüzeyine sahip tümleşik bir tasarımve plan, teklif ve ihale
programıdır. WinDelta PMS gıda hizmeti danışmanlarının
ve ürün odaklı planlayıcıların özel gereksinimlerine ce-
vap verecek şekilde düzenlenmiştir. Nispeten basit tek-
nik çizim fonksiyonları sayesinde program hızla öğreni-
lebilmektedir. Açıklayıcı perspektifleriyle 2D ve 3D su-
numlar, planlayıcıların kavramsal fikirlerini müşterilerine
net ve ikna edici bir şekilde açıklayabilmesini sağlamak-
tadır. Ayrıca, DAD (veri güncelleme) kitaplık bilgileri ile
kesin duvar ve montaj planlaması kolay ve etkin bir şe-
kilde gerçekleştirilebiliyor. Montaj planlamasına dek,
konseptin operasyonel verimliliğine ilişkin bilgiler hızla el-
de edilebilir. 120.000’den fazla öğe içeren kapsamlı bir
kitaplığın basit kullanımı; kapsamlı ürün açıklamalarının
hızla oluşturulması, elektrik, doğalgaz, sıhhi montajlar,
vb. için bağlantı programları ve maliyetlerin belirlenmesi
ve teklif veya ihaledokümantasyonununoluşturulması gi-
bi özellikler profesyonel mutfak planlamasında CAD
programlarını ilk sıraya taşımıştır.
2.1
Giriş
Diğer disiplinlerden veri alma Hata/emek girişi oranında azalma
Diğer disiplinlere veri aktarma Hata/emek girişi oranında azalma
Mevcut çözümleri kullanma Daha az emek girişi
Veri kitaplıklarının kullanımı
c
Veri tabanı oluşturmak için az emek girdisi;
dizayn ve mühendislik üzerine konsantre olma
c
Tasarım ve mühendisliğe odaklanma
c
Tasarım çözümlerinin fizibilitesi
c
3D sunum
c
Hızlı maliyet tahminleri
c
Etkin maliyetli uygulama
c
Ekipman dokümantasyonu
Tablo 2.1
Bilgisayar
destekli tasarım –
avantajları ve faydaları
Avantajlar
Faydalar
CADSİSTEMLERİ
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...376
Powered by FlippingBook