Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 129

G
ünümüzde profesyonel mutfakların teknik tasarım ve
detaylandırma işlerinin yüzde 90’ından fazlası CAD
programlarıyla gerçekleştiriliyor. Diğer disiplinlerle veri
alışverişi, zemin planı veya ekipman yapılandırmalarının
modifikasyon ve uyarlamaları sırasında işaretlenen etkiler ve
uzantı verileri/sembol kitaplıklarının rahatlıkla uygulanabilmesi
ise önemli bir verimlilik etkisi sağlıyor.
PROFESYONEL MUTFAKLARIN
PLANLANMASINDA
CAD SİSTEMLERİ
CADSİSTEMLERİ
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...376
Powered by FlippingBook