Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 127

127
1.7 Bulaşık ve temizlik
Şekil 1.116
Temizleme
ve püskürtme cihazı
Şekil 1.117
Zemin
kaplamaları için ovma
ve vakumlama makinesi
2. Püskürtme cihazları (mikro-püskürtücüler)
Püskürtme cihazları tipik olarak duvara monte edilir ve
4,5 bar’a kadar olan normal su basınçlarında soğuk, sı-
cak veya ılık suyla ve sıvı deterjanlarla kullanılır. 15 met-
reye kadar hortumlarla ve Dinga silahı adı verilen, temiz-
leme sıvısını püskürten bir çalışma aletiyle donatılırlar.
Azami çıkış kapasiteleri dakikada 15 - 20 l’dir. Hemsabit
hem taşınabilir cihazlar mevcuttur. Daha iyi bir temizle-
me için bu tür mikro-püskürtücülerden elde edilen so-
nuçların manuel fırçalama suretiyle desteklenmesi ge-
rekir. (
Şekil 1.116
).
3. Zemin temizleme makineleri veya
ovma cihazları
Profesyonel mutfaklarda zemin temizliği genellikle, ov-
ma ve kuru vakumlama işlerini tek bir işlemde yapan
kurulum tanklı, elle çalıştırılan temizlik makineleriyle
yapılır. Bu tür makinelerdeki aletler, zemin üzerinde
dönen ve üzerlerine ped adı verilen değiştirilebilir yu-
varlak fırçalar takılabilen plakalardır. Ovma makineleri
genelde, dezenfektanların eklendiği sıvı deterjanlar ve
sıcak suyla çalıştırılır.
Özellikle kolay temizlenmeyen pürüzlü zemin döşemeli
mutfaklarda, iyi bir temizlik etkisi elde edilebilir. Elek-
trikle ve pille çalışan üniteler mevcuttur. Bunlar özel
programlarla çalıştırılabilen ayrı iş adımları için farklı
seçenekler sunar (temel temizlik, bakım temizliği, sü-
rüş) (
Şekil 1.117
).
Yemek servisi yapan tesisler giderek artan oranda üre-
tim odalarının günlük temizliğini, periyodik temel te-
mizliği ve ayrıca profesyonel mutfaklarının dezenfeksi-
yonunu, sözleşmeli
uzman üçüncü şirketlere
ver-
mektedir. Doğal olarak bu uzman temizlik şirketlerinin,
temizliği daha verimli yapmalarını sağlayan yüksek dü-
zeyde teknik ve performans sağlayan donanımları ve
profesyonel ekipleri bulunur.
Hortum
l = 1500 mm
HW
1300 – 1400
CW
Bir otel mutfağının
zemin temizliği
TASARIM
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...376
Powered by FlippingBook