Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 125

125
1.7 Bulaşık ve temizlik
Ancak bu tarz bulaşık makineleri nispeten yüksek ser-
maye ve işletim giderleri gerektirir.
Sofra takımları, kaplar ve aletlerin yukarıda açıklanan
şekilde yıkanmasının dışında profesyonel mutfaklar,
hijyenik nedenlerle günlük kullanılan odaları ve ekip-
manları temizlemek ve düzenli aralıklarla dezenfekte
etmek için de çalışmak zorundadır. Odalardaki temiz-
lik işleri daha ziyade seramik döşemeden oluşan ze-
minleri kapsar.
Zemin temizliği
hem yemeklerin ha-
zırlandığı ve yapıldığı odalarda, hem de bulaşık yıkama
odalarında son derece önemlidir. Bazı durumlarda
günde birkaç kez yapılması gerekir. Yere düşürülen
nesne ve yemekler nedeniyle personelin yere düşme-
si, hem zaman kaybına hem de ciddi kazalara yol aç-
maktadır. Çoğu kurumda yerler hala elle, sıcak su artı
deterjan ve ovma fırçalarıyla temizlenmektedir. Ancak
işi kolaylaştırmak, mesai saatlerini azaltmak ve verimi
arttırmak için giderek daha fazla makine kullanılmaya
başlanmıştır. Başlıca makine ve donanımlar aşağıda kı-
saca açıklanmıştır.
1. Yüksek basınçlı temizlik makineleri
İlk başta araç ve binaların temizliği için geliştirilmiş olan
mobil ve sabit yüksek basınçlı (YB) temizlik makineleri
sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır
(
Şekil 1.115
). Bu tür ekipmanlar temelde, beslenen şe-
beke suyunun basıncını 200 bar’a kadar çıkaran pompa-
lardan oluşur. Ancak oluşturulan HP jet, nozullu esnek bir
püskürtme borusundan çıktıktan 25 cmsonra, enerjisinin
yüzde 80’e yakınını kaybeder.
YB temizlik makineleri soğuk veya sıcak su ile (en fazla
60°C’ye kadar) çalışabilir, sıvı deterjanların dozlama
tertibatını içermeyebilir ve çeşitli şekillerde kaydırma
montajlı borularla birlikte işlem görür. Su sıcaklığı, ba-
sıncı, su hacmi ve deterjan dozu ise hemen hemen tüm
YB temizlik makinelerinde kontrol edilebilir.
Daha büyük ölçekli iş yerlerine kurulan büyük ve sabit
YB temizlik makineleri, merkezi bir istasyondan yayılan
ve bağımsız çalışma alanlarını besleyen bir boru sistemi
ile donatılmıştır. Bu tarz YB temizlik makineleri en çok
hastane mutfaklarında kullanılarak, ısıtılmamış yemek
dağıtım ve servis arabalarının temizliğini sağlar.
Şekil 1.114
Kaplar
için granül tip bulaşık
makinesini yükleme
Varyant 1:
Ayrı konteyner yıkama odası
Varyant 2:
Tümleşik kaplar yıkama tesisli bir bulaşık odası
2
2
3
4
4
6
6
5
5
7
7
8
8
8
9
8
3
1
1
1,800
Şekil 1.113
Kap kacak yıkama ünitesi için
konteyner döngü aşamaları ve örnek tasarım
1 Depolama alanı
2 Atık kapları için sınıflandırma tablası
3 2 eviyeli ve drenaj alanlı eviye ünitesi
4 El duşu
5 Genel amaçlı bulaşık makinesi
6 Zemin tahliye kanalı
7 Izgara tabanlı tencere rafı
8 Kaşık ve kap arabası
9 Bulaşık yıkama ünitesi, komple
TASARIM
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...376
Powered by FlippingBook