Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 120

120
Gider doğal olarak odadaki en alçak noktaya monte
edilmelidir. Bulaşık yıkama odalarında en uygun hijyen
koşullarının sağlanması için el yıkama lavaboları, eviye-
ler ve musluk bağlantıları ile hortum ve zemin drenajları
karma bağlantıları kurulmalıdır.
Makinede yıkama her ne kadar teknolojik bir “bulaşık
yıkama” alt sürecinin merkezinde yer alsa da, tek par-
çası değildir. Bu alt süreç,
6 aşamalı
bir bulaşık yıkama
döngüsünü içerir (
Şekil 1.97
). Bulaşık yıkama süreci-
nin bir bütün olarak etkinliği ve verimi, temelde tekno-
lojik çözüme ve diğer beş aşamanın organizasyonuna
bağlı olacaktır. Bu konu özellikle, çoğu aşamanın me-
kanik hale getirilmesinin zor olması ve dolayısıyla
önemli miktarda insan emeği gerektirmesi açısından
vurgulanmalıdır.
1 Çatal-bıçak eviyeli geri dönüş
ve sınıflandırma tablası
2 İkiz eğimli raf
3 Çöp kutusu, müşteri tarafından
temin edilir
4 Bardak yıkama makinesi
FV 40.2
5 Küçük parçalar için
sınıflandırma tablası, mobil
6 Eviyeli giriş tablası ve sarkaç duş
7 Bulaşık makinesi
K 200 P CSS Üst
8 90° eğim, kurutma tünelli
9 Çıkış silindir tablası
10 Sepet silindiri
11 El yıkama lavaboları
1 Çatal bıçak eviyeli sınıflandırma tablası
2 Çöp kutusu, müşteri tarafından temin
edilir
3 Eviyeli ve sarkaç duşlu temizleme
istasyonu
4 Eğimli ikili raf
5 Fincan ve tabakları için sınıflandırma
tablası, mobil
6 Bulaşık makinesi K 200 P CSS Üst
7 180° eğim, kurutma tüneli
8 Çıkış silindiri tablası, mobil ve döner
9 Sepet silindiri
10 Eviye
11 El yıkama lavaboları
1 Tepsi dönüş bandı
2 Görsel koruyucu tünel
3 Tepsi durdurucu
4 Çöp kutusu, müşteri tarafından temin edilir
5 İkiz eğimli raf
6 Sınıflandırma tablası
7 Bulaşık makinesi K 200 P CSS Üst
8 180° eğim, kurutma tünelli
9 Çıkış silindiri tablası, mobil ve döner
10 Sepet silindiri
11 İkili eviye
12 El yıkama lavaboları
1 2
5
6
7
8
9
10
11
3
4
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
3
4
1
2
5
6
7
8
9
10
11
3
4
Şek 1.108
Bulaşık yıkama
düzenlemesi için çözümler
1. Profesyonel mutfakların fonksiyonel ve teknolojik tasarımı
TASARIM
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...376
Powered by FlippingBook