Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 119

119
1.7 Bulaşık ve temizlik
Şekil 1.107
Bulaşık yıkama üniteleri için tasarım örnekleri
Tasarım örneği A
Bir bankanın 450 - 600 öğle yemeği/gün kapasi-
teli personel yemekhanesi. Sofra takımlarının ge-
ri dönüşü tepsi toplama arabaları ile yapılıyor. İs-
tasyonu bir kişi temizliyor.
Tasarım örneği B
Bir havaalanının personel yemekhanesinde,
650 - 750 öğle yemeği/gün setinin yıkanması sı-
rasında, yuvarlak bir taşıma bandı dakikada
12 tepsi taşıyor. Sofra takımları, sepet sıralama
makinesindeki sekiz sepetin içine yerleştirilir ve
sonuçta bir sepet taşıma bulaşık makinesine oto-
matik yüklenir.
Tasarım örneği C
Yarı otomatik bir bulaşık yıkama sistemi, bir üni-
versitede 1800 öğrenci ve personelin sofra ta-
kımlarını temizliyor. Tüm sofra takımı işlemleri sa-
dece dört kişi tarafından yapılabilir. Yuvarlak bir
taşıma bandı sistemi, doğrudan sofralardan ge-
len arabadaki tepsileri bantlı tip bulaşık makine-
sinin yükleme alanına taşır. Porselen, çatal bıçak
vb. gibi tüm bağımsız parçalar çıkarılıp, doğrudan
taşıma bandının üzerine yerleştirilir. Tepsiler oto-
matik olarak bulaşık makinesinin içine beslenir,
yıkanır, kurutulur ve istiflenir.
Tasarım örneği D
Bu kongre merkezi ve balo salonu 8000 kişiye ye-
mek verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Bulaşık
yıkama sistemi, hijyenik gerekliliklere uymak
amacıyla birer temiz ve kirli alana bölünmüştür.
Bardaklar en başta sınıflandırılır, bir makaralı sis-
teme yüklenir ve sepet taşımalı bir bulaşık maki-
nesinde kompakt ön-temizleme ile yıkanır. Por-
selenlerin yıkanması için bantlı tip bir bulaşık ma-
kinesi kullanılmaktadır. Her iki otomatik makine
de, mekanın çok yüksek standartlarını karşıla-
mak amacıyla, ozmoz su ile işletilmektedir.
TASARIM
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...376
Powered by FlippingBook