Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 108

108
Self servis çözümlerini benimsemenin satışları yükselt-
meye, personelden tasarruf yapmaya ve karlılığı arttır-
maya katkı sağlayabileceği açıkça kanıtlanmış ve uygu-
lamada onaylanmıştır. Müşteriler açısından self servi-
sin avantajı, daha fazla serbest alan, ürün yelpazesine
daha iyi bir genel bakış ve en önemlisi hemen her du-
rumda hesaplı yemek yemektir.
Bar servisi
, içecekler için organizasyonel ve teknolojik
açıdan verimli bir imal, dağıtım, servis ve tüketim çözü-
müdür. Müşteriler arasında beğenilen ve giderek kabul
gören bir uygulama olsa da, henüz yemekler açısından
gereğince incelenmemiştir. Barlar için çeşitli düzenle-
me ve dizayn çözümleri
Şekil 1.95
ve
Şekil 1.96
’da
verilmektedir.
E-Formu
I-Formu
L-Formu
O-Formu
T-Formu
Şekil 1.96
Bar tezgahı şeklindeki
tesislerin düzenleme ve tasarımı;
masa montajı, direk ve koltukları
için kılavuz ebatlar (cm cinsinden)
65
40
80
30-35
40
42
55
30 20
10 15 32
40
40
30 - 40
50
50
75
90 – 110
50 – 60
40
100 – 110
40
90
50 60 – 70
?
3
85
110 – 115
20
Şekil 1.95
Bar tezgahı
tesislerinin temel
tasarım biçimleri
Çok seçenekli bir
self servis örneği
1. Profesyonel mutfakların fonksiyonel ve teknolojik tasarımı
TASARIM
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...376
Powered by FlippingBook